TheJournal

Een digitaal dagboek project voor én door kerken

Digitaal dagboek

TheJournal is een digitale versie van de bekende 40-dagen boeken en projecten. Uniek is dat de leden van de kerk het dagboek nu niet alleen samen lezen, maar ook schrijven!

Alles automatisch

Met de online software stelt u eenvoudig een leesrooster samen. Deelnemers kunnen zich vervolgens aanmelden als lezer of schrijver. Redacteurs redigeren de ingediende teksten.

Moderne media

Elke morgen ontvangen alle lezers een mooi opgemaakte e-mail. Maar het dagboek is ook via de website te lezen. Hier kan bovendien worden gereageerd en de dag worden gedeeld via sociale media.


Bekijk ook de TheJournal dagboeken van:


Video Morgenstond Delft


De makers

TheJournal is een initiatief van de Vrije Baptistengemeente Groningen en ontwikkeld door Fokke Zandbergen.

Het idee is gebaseerd op Join The Journey van de Watermark Community Church in Dallas.


Kosten
kop koffie per jaar

De kosten voor het gebruik van TheJournal zijn € 2,50 per persoon per jaar of nieuw, leeg dagboek.

Wij gaan hierbij uit van het aantal personen dat op een gemiddelde zondag tijdens de preek in de kerk zit.

Het minimum bedrag is € 500.


Persoonlijk contact

Wilt u weten wat TheJournal voor uw kerk kan betekenen? Neem dan contact op met Arjan Zantingh.
 arjan@thejournal.nl  06 53 20 60 22.

Heeft u technische vragen of wilt u direct aan de slag? Neem dan contact op met Fokke Zandbergen.
 fokke@thejournal.nl  06 241 05 142.